Träff med ES19!

Jonas KellanderUncategorized

Nästa träff är den 15 april 2019 kl 13:00-15:30.

Du kommer att träffa dina blivande klasskamrater och lärare under eftermiddagen. Du förbereder ett musikstycke som du presenterar för några lärare och du får göra ett diagnostiskt prov i gehör och musiklära.

Välkomna ES19!

Jonas KellanderTräff med ES19!